Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss

Vi takkar for mange tilbakemeldingar etter testen 19.april. No skal vi evaluere testen og tilbakemeldingane.

Vi har fått mykje god informasjon frå befolkninga. Vi skal no setje dette i system og vil leggje vekt på å formidle informasjon i etterkant. Resultat frå undersøkinga vil bli offentleggjort her og gjennom andre kanalar.