Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss

Åknes / Tafjord Beredskap IKS

 
2848
 

Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Selskapet er oppretta med bakgrunn i dessa kommunane sin risiko for fjellskred frå Åkneset og Hegguraksla.
 
ÅTB sitt formål er å drive og vedlikehalde befolkningsvarslingssystem for fjellskred og tsunami. Vi skal arbeide for eigarkommunane innanfor beredskapsplanlegging, befolkningsvarsling, og elles ivareta eigarkommunane sine interesser innan fjellskredberedskap.
 
Norges vassverk og energi direktorat (NVE) har ansvaret for overvakinga av dei ustabile fjellpartia. Overvakinga av Åkneset og Hegguraksla skjer ved hjelp av måleinstrument som er plassert ute i fjellet. Dersom det skulle bli fare for skred vil befolkninga gjennom automatisk telefonoppringing og sireneanlegg bli varsla.
  
Folket som bur og ferdast her skal kunne være trygge på at overvakinga vil gi oss beskjed i lang tid før raset kjem.
Med omfattande varsling og beredskapstiltak i alle ledd kan man fortsette å nyte denne vakre fjorden!

Nyheter

 
2848
 

HVEM ER VI

Åknes / Tafjord Beredskap IKS består både av ansatte, ett styre og representantskapLes mer

FJELLENE

Vi har beredskap for fjellskred fra to fjell:ÅkenesetHegguraksla

KONTAKT OSS

Har du spørsmål eller vil komme i kontakt med oss.
Vakttelefon ÅTB: 412 42 199
Les mer