Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss
Hegguraksla
 
Hegguraksla ligger på østsida av Tafjorden, rundt én km fra stedet hvor Tafjordskredet gikk i 1934. To ustabile fjellblokker, 700-800 meter over fjorden, overvåkes. Begge blokkene er avgrenset av dype, vertikale baksprekker. Den øvre blokka har et volum på 2 millioner m³, den nedre 1 million m³. Nedfall av disse blokkene vil også ta med seg urmasser i fjellsida.
Skred fra Hegguraksla vil lage flodbølger som forventes å bli like store eller noe mindre enn ved hendelsen i 1934.
 
 Foto: Hilde Brandshaug Vikås
 
Målinger med strekkstag og radar over fem år, viser at den øvre blokka beveger seg sakte. Sprekken som avgrenser denne blokka har en årlig syklus ved at den utvider seg 1,5 mm fra tidlig høst (august/september) til tidlig vår (april), for så å trekke seg sammen igjen. Men sprekken har en akkumulert utvidelse på et par tiendels mm i året. Den akkumulerte utvidelsen viser en mulig økning fra og med våren 2013.
På Hegguraksla blir det brukt strekkstag, radar mot reflektorer og elektroniske vater (tiltmeter) for å fange opp bevegelse.
Foto: Åge Kjølås