Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Kontakt oss

HVA SKJER UNDER DE ULIKE FARENIVÅENE?


GRØNT FARENIVÅ utgjør normalsituasjonen. Det er ikke forventet noe skred i nær framtid (uker/måneder). Vakthavende geolog evaluerer tilstanden til de overvåkede fjellpartiene én gang i døgnet. Dersom fjellets hastighet overskrider gitte terskelverdier, blir geovakten automatisk varslet.

GULT FARENIVÅ betyr at det er øket fare for skred, men et eventuelt skred er forventet først om noen uker, kanskje noe lenger. Vakthavende geolog sjekker tilstanden til fjellpartiet minimum annenhver time. Politiet, kommuner, NVE m.fl. holder tett kontakt. Gult farenivå medfører normalt ingen pålagte tiltak av typen flytting eller evakuering, men det vil bli satt i gang forberedelser for tiltak som iverksettes ved høyere farenviå.

ORANSJE FARENIVÅ vil si at sannsynligheten for skred er øket ytterligere, og et skred er forventet å inntreffe innen en uke, kanskje noe lenger. Fjellpartiets tilstand evalueres fortløpende, døgnet rundt. I denne fasen vil kommunen flytte sårbare virksomheter som barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Fiskemerder innenfor faresonen blir flyttet til reservelokaliteter utenfor faresonen. Fjorder blir stengt for skipstrafikk.

RØDT FARENIVÅ betyr at et nært forestående skred svært sannsynlig. Fjellpartiet evalueres fortløpende, døgnet rundt. NVE er pålagt å varsle dette farenivået senest 72 timer før et skred, og evakueringer skal være fullført seinest 12 timer etter at rødt farenivå er varslet. Når rødt farenivå varsles, vil politiet umiddelbart iverksette evakueringer av definerte evakueringssoner. Veier, jernbane og annen trafikk innenfor faresonene vil bli stengt.
Farenivå