Skip to Content

Uncategorized

Nye websider

January 14, 2016 • PC Support AS

Den noverande web-sida til Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) er avvikla.  Ei ny side vert etablert i 2016. Bakgrunnen er ei omorganisering av fjellskredberedskapen, blant anna ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har teke over overvåkinga av dei ustabile fjellpartiene (01.01.2015). Viser her til heimesida til Norges vassdrags- og energidirektorat: https://www.nve.no

ÅTB vil fortsette som eit interkommunalt selskap og skal arbeide for eierkommunene innenfor beredskapsplanlegging og befolkningsvarsling, og elles ivareta eigarkommunane sine interesser innan fjellskredberedskap, mellom anna ovanfor dei sentrale styresmaktene.

For informasjon om fjellskred og tilhøyrande beredskap viser vi til heimesidene til eigarkommunane og fylkesmannen i Møre og Romsdal: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal

Categories: Uncategorized
Comments Off on Nye websider